P2.198   SVART
Stående gravsten med sockel. Framsidan polerad/ blästrad. Övriga ytor grovslipade.
Dekor upphöjd polerad/ nyanserad. Text upphöjd polerad/ försänkt silvermålad. Stiltyp 27. 

P3.171
RÖD BOHUSGRANIT

Stående sten utan sockel. Alla ytor flammade. Text och dekor djupförsänkt. Stiltyp P1.

P3.211 HALLANDIA Stående gravsten med sockel.
Framsidan polerad med råkantslag.
Kanterna råarbetade.
Övriga ytor grovslipade. Text och dekor försänkt förgylld. Stiltyp 12

P15.207
 LJUSGRÅ GRANIT

Stående gravsten med sockel. Framsidan finhuggen
med råkantslag.
Kanterna råaarbetade.
Övriga ytor grovslipade. Djupförsänkt text. Stiltyp 27.

P2.236   HALLANDIA
Stående sten utan sockel. Framsidan flammad, kanterna råarbetade, baksidan grovslipad. Text och dekor djupförsänkt. Stil: 63

P3.241
RÖD BOHUSGRANIT

Stående sten med sockel. Framsidan polerad/blästrad. Övriga ytor grovslipade. Dekoren upphöjd polerad på finhuggen botten.
Texten försänkt förgylld. Stiltyp: Egen namnteckning.

NYHET! P4.247 MÖRKGRÅ GRANIT
Stående sten med sockel. Framsidan polerad, övriga ytor grovslipade.
Dekor: mattad ytterkant, samt mattad profil runt hjärtat. Stiltyper: Förnamn och årtal Björn: stil 12 försänkt silvermålad.
Lisbeth: stil 12 försänkt gråmålad.
Efternamn stil 51 djupförsänkt i mattat band.
Gårdsnamn stil 12 försänkt förgylld

P4.79   HALLANDIA
Stående sten med håltagen markplatta för blomplantering. Framsidan polerad, sidorna och baksidan grovslipade. Översidan på markplattan polerad, sidorna råarbetade. Text och dekor försänkt gråmålad. Stil P1. Halvcirkelformad sockelvasplatta med urtag för plantering 80x60x10 cm

NYHET!  P.244 MÖRK LABRADOR

Gravvård med sockelvasplatta. Textstenens framsida polerad, kanterna råarbetade, baksidan grovslipad. Översidan på sockelvasplattan polerad. Övriga ytor grovslipade. Text och dekor försänkt förgylld. Stiltyp: Lucida Calligraphy. Gjord i mörk Labrador, men kan tillverkas i valfri granit